poniedziałek, 4 marca 2013

Niagara

Jak było już wspominane na początku Tesla od dzieciństwa marzył u ujarzmieniu Niagary. Fragment pochodzi z książki "My Inventions: The Autobiography of Nikola Tesla"
        "In the school room there were a few mechanical models which interested me and turned my attention to water turbines. I constructed many of these and found great pleasure in operating them. How extraordinary was my life an incident may illustrate. My uncle had no use for this kind of pastime and more than once rebuked me. I was fascinated by a description of Niagara Falls I had perused, and pictured in
my imagination a big wheel run by the falls. I told my uncle that I would go to America and carry out this scheme. Thirty years later I was my ideas carried out at Niagara and marvelled at the unfathomable mystery of the mind."
          ( W klasie było wiele modeli  mechanicznych, które mnie interesowały i zwróciły moją uwagę na turbiny wodne. Zbudowałem ich wiele i odnajdywałem przyjemność w ich eksploatacji. Ten przypadek może ukazać jak niezwykle było moje życie. Mój wuj nie znosił tego rodzaju zajęć i skarcił mnie więcej niż raz. Bylem zafascynowany opisem Niagary, przeglądałem i wyobrażałem sobie duże koła kierowane przez fale. Powiedziałem wujowi, że pojadę do Ameryki i zrealizuję ten system. Trzydzieści lat później zrealizowałem moje pomysły przy Niagarze i dumałem nad niezgłębionymi tajemnicami umysłu)24 października 1893 roku zamówienie na zbudowanie elektrowni wodnej zostaje przyznane firmie Westinghouse Electric.Projekt został wybrany przez International Niagara Falls Commission na której czele stał Lord Kelvin.
International Niagara Falls Commission
Projekt został wybrany z pośród wielu napływających z całego świata. Pomysły były bardzo zróżnicowane, swój projekt wykorzystujący prąd stały zgłosił również Eddison. Na czele komisji stał  Kelvin który  był  początkowo negatywnie nastawiony do prądu przemiennego i przestrzegał przed nim pozostałych członków komisji. Na szczęście uczestniczył w Wystawie kolumbijskiej na której tak jak inni mógł się przekonać jak działa ten system.

Zadanie nie było łatwe, potrzeba było zbudować trzy prądnice prądu przemiennego, każdą o mocy 5 tysięcy koni mechanicznych. Miały być to największe generatory jakie dotychczas powstały. Był to stresujący okres dla inżynierów, mechaników, robotników, jak również inwestorów z elity finansowej świata takich jak: J P Morgan, John Jacob Astor, Baron Rotschild oraz W K Vanderbilt. Po pięciu lat koszmaru wątpliwości i kryzysów finansowych, projekt zbliżył się ku końcowi, jednak tylko Tesla wierzył w jego powodzenie, maszyny płynnie działały w jego wyobraźni. Dla inwestorów były one jednak  nadal nieudowodnione  i kosztowne.

pracownicy


15 kwietnia 1895 roku przetestowano pierwszy generator, został uruchomiony przy pełnej prędkości 250 obrotów na minutę i okazał się całkiem zadowalający.

Obawy inwestorów były nieuzasadnione, w  1896 roku sieć została uruchomiona. Wody górnej Niagary napędzały turbiny wodne podłączone poprzez wały do generatorów o mocy 5 tysięcy koni mechanicznych.

W 1896 Lord Kelvin powiedział :  "Tesla has contributed more to electrical science than any man up to his time."-  Tesla wniósł więcej do nauk elektrycznych niż jakikolwiek człowiek do jego czasu.

Energia elektryczna popłynęła do miasta Buffalo oddalonego o trzydzieści dwa kilometry.
W ciągu kilku najbliższych lat liczba generatorów wzrosła do dziesięciu.

generatory
przekrój przewodu przez, który popłynął prąd  generowany w Power House of Niagara Power Co


           George Westinghouse i Nikola Tesla. Dążenie do długodystansowych transmisji energii elektrycznej stało się rzeczywistością, oni połączyli swoje umiejętności, swój geniusz i  wiarę w nową technologię ... prąd przemienny. Wspólnie zaczęli rewolucję, która zelektryzowała świat. Idealne Partnerstwo.

Westinghouse z żoną- Niagara Falls 1890Nikola Tesla's Speech at the opening ceremony of the hydroelectric power station, January 12 1897:
         "We have many a monument of past ages; we have the palaces and pyramids, the temples of the Greek and the cathedrals of Christendom.  In them is exemplified the power of men, the greatness of nations, the love of art and religious devotion.  But the monument at Niagara has something of its own, more in accord with our present thoughts and tendencies.  It is a monument worthy of our scientific age, a true monument of enlightenment and of peace.  It signifies the subjugation of natural forces to the service of man, the discontinuance of barbarous methods, the relieving of millions from want and suffering"

Przemówienie Nikoli Tesli z otwarcia elektrowni wodnej, 12 styczeń 1897:
        ( Mamy wiele pomników minionych epok; mamy pałace i piramidy, świątynie greckie i kościoły chrześcijańskie. W nich jest zobrazowana siła mężczyzn, wielkość narodów, miłość, sztuka i religijność.Ale pomnik przy Niagarze ma coś swojego, bardziej w zgodzie z naszymi obecnymi myślami i tendencjami. To jest pomnik godny naszej ery naukowej, prawdziwy pomnik oświecenia i pokoju. Oznacza ujarzmienie sił natury w służbie człowiekowi, zaniechaniem barbarzyńskich metod, uwolnieniem milionów od niedostatku  i cierpienia)
                               
 płyta z jednego z generatorów, na której wymieniono 13 patentów Tesli używanych
            przy budowie Niagara Falls Power Plant


                                      Pomnik Tesli  na Goat Island- mała wyspa na Niagarze                                           Pomnik Tesli w Niagara Falls odsłonięty 9 lipca 2006
                                       Tesla stoi na silniku prądu przemiennego i patrzy na Niagarę


                                                                                                                                A.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz