niedziela, 24 lutego 2013

Edison


Edison utworzył pierwszą elektrownie prądu stałego w 1882 roku. Zrobił to przy pomocy Johna Pierponta Morgana, amerykańskiego finansisty i biznesmena. Jednego z najbogatszych w tamtym czasie człowieka na świecie.

Tesla dociera na spotkanie z Edisonem. Dzięki listowi polecającemu ma do niego natychmiastowy dostęp. Nikola jest pod ogromnym wrażeniem poznając wynalazce:
             
              "The meeting with Edison was a significant event in my life. I was amazed by that                extraordinary man who has accomplished so much without an adequate education and scientific experience. I have studied a dozen of languages, literature and the arts, and I have spent the best years of my life in libraries reading whatever would fall under my hands, from Newton’s Principles to Paul de Cocq’s novels, and I felt like I have wasted the greatest part of my life. I quickly realized, however, it was the best I could have done."
               (Spotkanie z Edison było ważnym wydarzeniem w moim życiu. Byłem zdumiony tym niezwykłym człowiekiem, który osiągnął tak wiele bez odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia naukowego. Studiowałem kilkanaście języków, literaturę i sztukę, spędziłem najlepsze lata mojego życia w bibliotekach czytając cokolwiek wpadło w  moje ręce, od zasad Newtona do powieści Paul de Cocq, i  czułem  jakbym zmarnował największa część mojego życia. Szybko zorientowałem się jednak, że był to najlepsze co  mogłem zrobić )

Edison przeprowadza rozmowe z  Nikola tylko ze względu na list polecający, mówiący o jego dużym wkładzie w maszyny Edisona w Europie. Thomas nie jest zachwycony Teslą. Poza różnicą w sposobie pracy ( Edison działał na zasadzie prób i błędów, a Tesla zanim rozpoczął jakieś działania kalkulował wszystko dokładnie w swoim umyśle) było coś co irytowało Thomasa najbardziej- prąd zmienny. Gdy Tesla pełen entuzjazmu przedstawia mu swój pomysł, zostaje wyśmiany. Edison powiedział, że interesuje go tylko prąd stały, gdyż tylko on ma przyszłość i jest bezpieczniejszy, nie pozwala Tesli dokończyć swojej prezentacji na temat prądu zmiennego.

Edison ma do rozwiązania poważny problem na parowcu Oregon  na którym była zainstalowana jedna z elektrowni Edisona, doszło do awarii. Dodatkowo statek miał opóźnieni co stawiało Thomasa w niezręcznej sytuacji. Jest to świetna okazja do zaprezentowania przez Tesle swoich umiejętności. Dociera na parowiec i pracuje do 4 rano przy pomocy załogi, udaje się im naprawić awarię.

Tesla otrzymuje prace.

 Tesla stwierdza, że mógłby ulepszyć dotychczas stosowane dynama, aby zwiększyć wydajność pracy. Podobno Edison obiecuje mu za to 50 tyś. dolarów. Nikola zabiera się do pracy, bardzo mało śpi i je. Po kilku miesiącach udaje mu się osiągnąć swój cel. Gdy wchodzi do biura Edisona i przedstawia mu rezultaty i pyta o obiecane pieniądze, zostaje wyśmiany przez Edisona :
                  "Tesla you don't understoond our american humor"
                  ( Tesla nie znasz się na naszym amerykńskim poczuciu humoru)

Wściekły Tesla już nigdy nie wraca do pracy u Edisona.


                                     
                                                                                                                                 A.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz