piątek, 17 maja 2013

magnetic communication system

W 2006 wybuchu metanu w jednej z kopalni w Zachodniej Wirginii uwięził trzynastu górników pod ziemią, nie można było ich dokładnie zlokalizować, ratownicy dotarli do nich po dwóch dniach, dla jednego z górników było już jednak za późno. Po tym wydarzeniu Gary Smith emerytowany inżynier wychowujący się w górniczej rodzinie w Zachodniej Wirginii napisał list do swojego byłego przełożonego z Lockheed Martin Corp. w którym prosił o wynalezienie technologii, która pozwoli na komunikacje podczas tego typu katastrof. Zespół wykorzystał koncepcję Tesli, zauważając, że generator fal magnetycznych (magnetic wave generator ) może być wykorzystywany w komuniakcji bezprzewodowej. Urządzenie wytwarza niskoenergetyczne pole magnetyczne, które podobnie jak radio ma zdolnośc przenoszenia sygnału audio. Ma ono również zdolność przenikania przez skały w przeciwieństwie do fal elektromagnetycznych wytwarzanych przez radio, telefony komórkowe czy telefone stacjionarne, które nie mogą przejść zbyt głęboko przez skały. Tesla eksperymetował z tą koncepcją jako alternatywą dla telegrafu Marconiego, jednak ze względu na króti zasięg i szumy nie była ona szczególnie użyteczna. System zezwala na komuniakcję głosową i tekstową.

MCS- magnetic communication system

                                                                                                                             A.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz