poniedziałek, 8 kwietnia 2013

lecturesZanim przejdę do okresu Colorado Springs pare innych wydarzeń.

Jak pisałam w poście Dreams come true  Westinghouse odwiedza Tesle w jego laboratorium i oferuje mu zakup wszystkich patentów związanych z prądem przemiennym za kwotę 60 tys dolarów w gotówce i akcjach oraz oferuje mu 2,5 dolara za każdego konia mechanicznego wyprodukowanego przy użyciu technologii Tesli.
Pomimo sukcesu prądu przemiennego Westinghouse nadużywał zasobów firmowych co doprowadziło do poważnych problemów. Pojawi się oddzielny wpis o J.P. Morganie, na razie wspomnę tylko, że wyraził chęć wykupienia patentów Tesli związanych z prądem przemiennym, aby ratować Westinghouse.
Westinghouse spotkał się z Teslą i przedstawił mu jak wygląda sytuacja, że nie jest w stanie wypłacić zgodnie z umową 2,5 dolarów za każdego wyprodukowanego konia mechanicznego, gdyż zbankrutuje. Tesla twierdził, że w celu ratowania przedsiębiorstwa podarł umowę. Stracił źródło dochodów o którym milionerzy w tamtych czasach mogli tylko pomarzyć. Tesla był zawsze bardzo wdzięczny Westingousowi, że w niego wierzył i mógł dzieki niemu urzeczywistnić swoje marzenia.

17 grudnia 1896 Tesla zostaje wybrany honorowym członkiem Jugosłowiańskiej Akademii Nauki i Sztuki w Zagrzebiu.

12 stycznia 1897 zostaje zaproszony do wygłoszenia wykładu na bankiecie w Buffalo’s Ellicott Club przed czterystoma najważniejszymi bankowcami, prawnikami, inzynierami, mechanikami i innymi liczącymi się w owym czasie osobistościami. Ma to być wydarzenia upamiętniające rozpoczęcie korzystania w Buffalo z prądu wytwarzanego przez elektrownie wodną. Bankiet ten kończy się dośc nieprzyjemnie, gdyż Tesla i Westinghouse wychodzą w trakcie jego trwania. Tesla zacząl mówić o swojej wizji bezprzewodowego przesyłu energii, która była dla większości osób niejasna. John William Leonard stwierdził, że trzeba skrócić wywód Tesli, podchodzi na podium, przerywa jego wypoiwedź mówiąc, że juz czas na podanie jedzenia. Tesla oświadczył, że juz nigdy nie powróci do ich małego klubu, w którym ukazano brak intelektu i niegrzeczne zachowanie.

6 kwietnia wygłasza odczyt w Nowym Jorku przed New York Academy of Sciences w American Museum of Natural History m.in na temat nowych urządzeń wytwarzających promieniowanie X.

American Museum of the Natural History

13 września 1898 Tesla prowadzi wykład w Buffalo przed  Electro-therapeutic Association at the Buffalo Society of Natural Sciences na temat: " Oscylatorów o wysokiej częstotliwości dla celów elektroterapeutycznych i innych".


13 maja 1899 odbywa się wykład w Chicago. 

                                                                                                                       A.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz